aparat za umnožavanje


aparat za umnožavanje
• duplicator

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • kopírati — kopíra|ti (što, koga) dv. 〈prez. kòpīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. kòpīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}izraditi/izrađivati kopiju, {{c=1}}usp. {{ref}}kopija (1,2){{/ref}} 2. {{001f}}pejor. nastojati se ponašati kao uzor,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kopirati — kopírati (što, koga) dv. <prez. kòpīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. kòpīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. izraditi/izrađivati kopiju, usp. kopija (1,2) 2. pejor. nastojati se ponašati kao uzor, original [kopirati slavne… …   Hrvatski jezični portal

  • rotator — ròtātor (rotȃtor) m DEFINICIJA 1. aparat za umnožavanje kopija na voštanome papiru; ciklostil 2. anat. mišić obrtač, mišić okretač; sam ili s mišićima sinergistima rotira neki dio tijela u jednom zglobu ETIMOLOGIJA vidi rotacija …   Hrvatski jezični portal

  • poligraf — polìgraf m DEFINICIJA 1. a. arh. plodan i mnogostran pisac b. pejor. svaštar 2. psih. aparat za istodobnu ili pojedinačnu registraciju više vrsta fizioloških procesa (uporaba i u kriminalistici pri ispitivanju); detektor laži 3. stroj za… …   Hrvatski jezični portal